Nowa faktura sprzedaży

Modified on 07 Sep 2023

Ręczne wystawienie nowej faktury sprzedaży może być wykorzystane do wystawienia faktury za dowolną usługę.

 

1. W celu wystawienia nowej faktury należy wybrać menu Księgowość, następnie kliknąć na Sprzedaż i Nowa fakturaW tym miejscu są do dyspozycji 3 warianty:

  • Faktura za ładunek.
  • Faktura zbiorcza za ładunki.
  • Pusta faktura.Dwa pierwsze warianty związane są bezpośrednio z ładunkami, w przypadku Pustej Faktury jest możliwość wprowadzenia dowolnej pozycji niekoniecznie związanej z ładunkiem. 


2. Po wybraniu opcji Faktura za ładunek należy uzupełnić obowiązkowe pola oznaczone czerwoną gwiazdką: kontrahenta, oddział oraz trzeba wpisać datę sprzedaży. Można powiązać fakturę ze zleceniem dla przewoźnika. W tym celu należy zaznaczyć opcję Powiąż z wystawionym zleceniemmożna wybrać numer wystawionego zlecenia, postępując analogicznie do powyższego. Teraz należy zatwierdzić nową fakturę, klikając OK.3. Teraz należy kliknąć na pole Dodaj w celu dodania nazwy usługi i ceny na fakturze. Jest możliwość wprowadzić zmiany do każdego z pól, przy których jest ikona 'ołówek'.4. Trzeba wybrać nazwę pozycji z listy (więcej o Katalogu usług TUTAJ) do faktury lub dodać nową, klikając plusik. Należy wypełnić pozostałe pozycje i zatwierdzić, klikając OKMożna dodać wiele pozycji, powtarzając krok 4.5. Aby edytować termin płatności za fakturę, należy kliknąć na Przycisk edycji przy polu Sposób i termin płatności. Można zmienić sposób płatności (przelew lub gotówka) i potwierdzić, wybierając OK.

 


6. Możemy sprawdzić wygląd faktury, klikając na Drukuj i wybierając Podgląd wydruku faktury.


7.  Jeśli wszystko się zgadza, należy kliknąć opcję Wystaw w celu wystawienia faktury. 8. Na koniec należy zatwierdzić wystawienie faktury przyciskiem OK.Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article