Wystawienie faktury z zakończonego zlecenia

Modified on 07 Sep 2023

Aby móc wystawić fakturę ze zlecenia, które zostało zrealizowane, spedytor powinien je najpierw zakończyć (więcej o zakańczaniu zleceń klienta TUTAJ). W celu dodania i wystawienia nowej faktury należy postępować według poniższego schematu:


1. Należy wybrać Księgowość >> Sprzedaż i następnie Faktury w przygotowaniu (automatycznie po zakończeniu zlecenia zostanie wygenerowany szkic faktury, gotowy do wystawienia - dane na fakturze zostają "zaciągnięte" ze zlecenia).


2. Należy wybrać z listy fakturę, która będzie wystawiana i dwukrotnie kliknąć, bądź nacisnąć na Edytuj po prawej stronie. Faktury w oknie Faktury w przygotowaniu będą się pojawiać, dopiero gdy spedytor zakończy zlecenie klienta. 3. Aby edytować termin płatności za fakturę, należy kliknąć na Ikonę edycji. Wszystkie pola, przy których jest ikonka 'ołówek' Ikona edycji, można edytować w celu wprowadzenia zmian.4. Należy zmienić sposób płatności i potwierdzić, wybierając OK

5. By dodać nową pozycję do faktury, należy kliknąć opcję Dodaj po lewej stronie. 6. Możemy wybrać rodzaj usługi, który należy dodać dodać do faktury. Możemy dodać niezapisaną usługę z jednoczesnym dodaniem jej do listy usług, klikając na 'plusik'. W nowo otwartym oknie możemy wpisać nazwę usługi, na koniec opcja Zapisz, która potwierdza wprowadzone dane. 7. Należy wybrać z listy rodzaj usługi oraz wypełnić wszystkie obowiązkowe pola (oznaczone czerwoną gwiazdką) i zatwierdzić, klikając na OK. Jest możliwość dodania większej ilości pozycji, powtarzając od kroku 5.


8. W celu wystawienia faktury należy kliknąć na Wystaw.
 


9. Należy zatwierdzić wystawienie faktury przyciskiem OK.

 

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article