Dodawanie i edycja użytkownika

Modified on 01 Sep 2023

W celu dodania nowego użytkownika do systemu należy postępować według poniższego schematu:

1. Wybrać z menu Konfiguracja >> Użytkownicy i po prawej stronie opcję Dodaj użytkownika. 


2. Następnie należy uzupełnić wszystkie obowiązkowe pola, takie jak:  • Adres e-mail - na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość aktywacyjna. Za jego mocą użytkownik będzie mógł później logować się do systemu.

Uwaga! Nie można dodać do systemu dwóch użytkowników o takim samym adresie e-mail. Każdy z użytkowników musi posiadać unikalny adres e-mail.

  • Symbol użytkownika - jest to kod / skrót pracownika (najczęściej jego inicjały), który będzie wykorzystywany w przypadku numeracji zawierających kod użytkownika (np. numeracja zleceń). 
  • Role - każda z ról zawiera określone uprawnienia, w zależności od pełnionej przez pracownika funkcji w firmie. 
  • Przypisanie do oddziałów firmy - w przypadku firm wielooddziałowych można przypisać użytkownika tylko do wybranych oddziałów i nadać widoczność danych w ramach każdego z nich. Można również zaznaczyć domyślny oddział, który automatycznie będzie podpowiadany m.in. podczas tworzenia nowego ładunku czy zlecenia. 


W celu edycji użytkownika należy postępować według poniższego schematu:

1. Wybrać z listy użytkownika i po prawej stronie kliknąć opcję Edytuj.


2. Następnie można edytować preferowane informacje, takie jak:
  • Login (adres e-mail użytkownika) - po wprowadzeniu nowego adresu e-mail system wyśle na niego nową wiadomość aktywacyjną.
  • Oddziały - można zmieniać przypisanie do poszczególnych oddziałów firmy i widoczność w ramach każdego z nich.
  • Domyślna waluta - ustawiona waluta będzie podpowiadana dla użytkownika podczas wprowadzania ładunków i zleceń do systemu.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article