Wolne pojazdy

Modified on 12 Sep 2023

Wolne pojazdy w fireTMS (Pojazdy >> Wolne pojazdy) to zestawienie pojazdów, które kończą realizację zleceń - mają swój ostatni rozładunek w wybranym zakresie dat. Jest ono automatycznie generowane przez system na podstawie listy ze wszystkimi zleceniami (Zlecenia >> Wszystkie zlecenia) i uwzględnia pojazdy własne oraz pojazdy zewnętrznego przewoźnika.  


Funkcjonalność ułatwia planowanie zadań dla poszczególnych pojazdów. Do zestawienia można dodawać pojazdy również manualnie - w sytuacji gdy na przykład wracają z serwisu lub przewoźnik zewnętrzny zgłasza kolejny pojazd do dyspozycji na dany dzień. 
 Uwaga! System bazuje na rzeczywistej dacie realizacji zlecenia (status punktu zlecenia musi być wtedy oznaczony jako Zrealizowany wraz z informacją o godzinie i dacie jego realizacji). Jeżeli w zleceniu nie ma podanej rzeczywistej daty realizacji, to system uwzględni datę planowaną. System podaje również informację dotyczącą szacowanego czasu przyjazdu (ETA).


Konfiguracja >> Konfiguracja systemu >> zakładka Obsługa zleceń >> pole Wolne Pojazdy można dokonać ustawień dotyczących wyświetlania zestawienia z pojazdami:

 • Sposób wyświetlania lokalizacji na liście wolnych pojazdów (wszystkie punkty z trasy / ostatni punkt z trasy)

 • Sposób sortowania w kolumnie lokalizacja (po dacie ostatniego rozładunku / po kodzie pocztowym) 

 • Dzień, w którym pojazd jest wolny (ostatni dzień zlecenia / następny dzień po końcu zlecenia)W celu wyszukania wolnego pojazdu można skorzystać z dostępnych filtrów, takich jak: 

 • Lokalizacja - system pozwala na wprowadzenie kilku kodów pocztowych oddzielonych przecinkiem (np. DE,PL)

 • Numer boczny - numer identyfikacyjny pojazdu (w systemie jest możliwość jego wpisania bezpośrednio w kartotece pojazdu, zakładka Pojazdy >> Pojazdy)

 • Grupa pojazdów - po przypisaniu pojazdu do konkretnej grupy pojazdów (np. chłodnie - umożliwia filtrowanie zleceń realizowanych przez pojazdy przypisane do danej grupy np. ze względu na ich specyfikę)

 • Przewoźnik - wyszukuje zlecenia tylko od konkretnego przewoźnika zewnętrznego

 • Tagi zleceń - pozwala na proste i szybkie wyszukanie zleceń oznaczonych tagiem


Dodatkowe filtry umożliwiają ponadto wyszukiwanie pojazdów: 

 • Tylko bez rezerwacji 

 • Tylko z rezerwacją 

 • Tylko ostatnie pozycje 

 • Bez ręcznie dodanych pozycji (dodanych w zestawieniu Wolnych pojazdów)

 • Flota własna 

 • Pojazdy przewoźników zewnętrznych 


Uwaga! Pojazdy mające przypisane kolejne zlecenie danego dnia są automatycznie oznaczane jako zarezerwowane.Użytkownik ma również możliwość wyboru sposobu prezentowania zestawienia Wolnych pojazdów: w formie listy lub na mapie.


 Po odszukaniu pojazdu i jego zaznaczeniu z prawej strony będzie można wybrać jedną z opcji:

 • Usuń

 • Rezerwuj - pozwala na zarezerwowanie pojazdu. W kolumnie Rezerwacja pojawi się wtedy informacja o osobie, która dokonała rezerwacji

 • Wycofaj rezerwację - dotyczy wycofania wcześniej utworzonej rezerwacji

 • Zmień datę - opcja pozwala na zmianę dostępności pojazdu

 • Utwórz zlecenie - umożliwia utworzenie zlecenia (na pojazd własny). Wybrany pojazd z automatu zostanie dodany do nowo tworzonego zlecenia. Wystarczy przypisać ładunek do zlecenia i zatwierdzić je opcją Zatwierdź zlecenie


 • Uwagi

 • Dodaj pojazd - umożliwia dodanie pojazdu do listy

 • Export: Excel

 • Opublikuj w Trans.eu 

 • Usuń z Trans.eu 

 • Szukaj ładunku - po połączeniu z platformą Trans.eu mamy podgląd dostępnych na platformie ładunków
Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article