Raporty fireTMS

Modified on 01 Sep 2023

System fireTMS umożliwia generowanie raportów, pozwalających na sprawne kontrolowanie przychodów, wydatków czy też obrotów w firmie.  

W celu dokonania wyboru waluty, w której mają być generowane raporty należy przejść do menu Konfiguracja >> Konfiguracja systemu, a następnie wybrać zakładkę Ogólne

Następnie należy przejść do pola 
Waluta, w której wyliczane są raporty, gdzie klikając w ikonę edycji będzie możliwość wyboru waluty wyświetlanych raportów.
 

  

Dzienne obroty jest to wykaz obrotów w danym dniu wykonanym przez firmę (wszystkich placówek).Obroty i prowizja wg oddziału są to raporty rozdzielające poszczególne oddziały firmy. Pokazują one sumaryczne wyniki wszystkich spedytorów pracujących w poszczególnych placówkach danego przedsiębiorstwa.Spedytorzy jest to raport pokazujący indywidualny wynik finansowy i produktywność każdego z pracowników.


Przewoźnicy - raport informuje nas o indywidualnych wynikach poszczególnych firm transportowych realizujących dla nas zlecenia.Klienci jest to wykaz przychodów według poszczególnych kontrahentów.Pojazdy zewnętrzne - raport przedstawia informacje dotyczące wykorzystania pojazdów taboru zewnętrznego.Giełda wewnętrzna* - raport przedstawia wszystkie ładunki przechodzące przez giełdę wewnątrzfirmową.


Koszty floty - raport zawiera informacje na temat poszczególnych kosztów przypisanych do wybranego pojazdy własnego. Raport bazuje na kosztach wprowadzonych w: Pojazdy >> Tabor wewnętrzny >> Koszty.
Rentowność floty - raport zawiera informacje o wykorzystaniu i rentowności własnego taboru na podstawie wprowadzonych kosztów. Raport bazuje na kosztach wprowadzonych w: Pojazdy >> Tabor wewnętrzny >> Koszty.Zlecenia: flota własna - raport zawiera informacje o wykorzystaniu i rentowności własnego taboru. Raport bazuje na danych pochodzących ze zleceń.Karty drogowe: pojazdy** - raport zawiera informacje o wykorzystaniu i rentowności własnego taboru.Karty drogowe: kierowcy** - jest to raport przedstawiający informacje na temat rentowności poszczególnych kierowców.Możemy wybrać interesujący nas przedział czasowy, klikając na Okres i wybierając jedną z dostępnych opcji. Możemy również ustawić raport według dowolnej daty - w tym celu klikamy na (kalendarzyk) w dacie początkowej i wybieramy datę rozpoczęcia raportu. Następnie, postępując analogicznie, wybieramy datę końcową dla raportu. Możemy również ustawić raport, wybierając odpowiedni punkt odniesienia według:


 • Rozpoczęcia realizacji zlecenia - są to wszystkie zlecenia, których data pierwszego załadunku zawiera się w wybranym przedziale czasowym. 

 • Zatwierdzenia wystawionego zlecenia - zlecenia, które zostały zatwierdzone, niezależnie od daty ich utworzenia. 

 • Zakończenia realizacji zlecenia - według daty ostatniego rozładunku.

 • Utworzenia zlecenia - są to wszystkie zlecenia, które zostały utworzone w wybranym przedziale czasowym. Data utworzenia jest datą niezmienną, nadawaną w momencie pierwszego zapisania danego ładunku.

UWAGA: Dane ze wszystkich wyszczególnionych powyżej raportów oparte są na danych pochodzących ze zleceń i ładunków (wyjątkiem jest raport księgowy). 

* Giełda wewnętrzna- raport dostępny jedynie w poszczególnych planach.

** Pojazdy wewnętrzne i kierowcy wewnętrzni - raporty dostępne są wyłącznie dla firm specjalizujących się w transporcie (po rozliczeniu kart drogowych - więcej o sposobie rozliczania kart drogowych TUTAJ). Moduł (funkcja transportu) może zostać uruchomiony w menu Konfiguracja >> Konfiguracja systemu >> zakładka Konfiguracja transportu >> opcja Włącz moduł


                  

Raport księgowy - jest to raport obrazujący wynik finansowy firmy. Raport bazuje na danych pochodzących z faktur. Raport ten podzielony jest na dwie części - pierwsza stanowi podsumowanie wszystkich dokumentów wystawionych i zarejestrowanych w podziale na poszczególnego kontrahenta w wybranym przedziale czasowym, druga stanowi szacowaną wartość niezatwierdzonych dokumentów w podziale na poszczególnego kontrahenta w wybranym przedziale czasowym. 


a) Zestawienie wszystkich dokumentów wystawionych i zarejestrowanych.


 • Ilość dokumentów wystawionych - całkowita ilość wystawionych i zarejestrowanych dokumentów księgowych (faktury sprzedażowe, kosztowe) w danym przedziale czasowym. 

 • Saldo brutto - różnica brutto pomiędzy należnościami a zobowiązaniami firmy (brutto ma - brutto winien).

 • Saldo vat - różnica pomiędzy sumą podatku vat należnego a sumą podatku vat zobowiązań (vat ma - vat winien).

 • Vat ma - suma należnego podatku vat (suma podatku wystawionych faktur sprzedażowych).  

 • Vat winien - suma podatku zobowiązań (suma podatku zarejestrowanych faktur zakupowych).

 • Brutto ma - suma kwot brutto wszystkich należności firmy powstałych w danym przedziale czasowym (suma wartości brutto faktur sprzedażowych). 

 • Brutto winien - suma kwot brutto zobowiązań firmy powstałych w danym okresie czasu (suma wartości brutto faktur kosztowych).   

       

b) Szacowane zestawienie wszystkich dokumentów księgowych do wystawienia i zarejestrowania.

 • Ilość dokumentów do wystawienia - całkowita ilość dokumentów księgowych do wystawienia lub zarejestrowania (faktury sprzedażowe, kosztowe) w danym przedziale czasowym.

 • Saldo do wystawienia brutto - różnica pomiędzy fakturami sprzedażowymi a kosztowymi gotowymi do wystawienia lub zarejestrowania (saldo do wystawienia ma - saldo do wystawienia winien). 

 • Saldo do wystawienia vat - różnica kwot podatku faktur sprzedażowych a zakupowych gotowych do wystawienia lub zarejestrowania (vat do wystawienia ma - vat do wystawienia winien). 

 • Vat do wystawienia ma - suma podatku vat faktur sprzedażowych do wystawienia.

 • Vat do wystawienia winien - suma podatku faktur kosztowych do zarejestrowania. 

 • Brutto do wystawienia ma - suma kwot brutto do wystawienia wszystkich należności firmy powstałych w danym przedziale czasowym (suma wartości brutto faktur sprzedażowych). 

 • Brutto do wystawienia winien - suma kwot brutto zobowiązań firmy do zarejestrowania powstałych w danym okresie czasu (suma wartości brutto faktur kosztowych).   

 • Szacowany vat do wystawienia - suma szacowanego podatku vat faktur kosztowych do zarejestrowania. Dla transakcji pomiędzy polskimi kontrahentami przyjmowana jest stawka 23%, pomiędzy niemieckimi kontrahentami 19%, pomiędzy kontrahentami z różnych krajów 0%, pomiędzy kontrahentami w tych samych krajach (oprócz Polski i Niemiec) 19%.

 • Szacowane brutto do wystawienia - szacowana suma kwot brutto dokumentów kosztowych (faktur zakupowych) do zarejestrowania z niezdefiniowaną stawką podatku vat. Dla transakcji pomiędzy polskimi kontrahentami przyjmowana jest stawka 23%, pomiędzy niemieckimi kontrahentami 19%, pomiędzy kontrahentami z różnych krajów 0%, pomiędzy kontrahentami w tych samych krajach (oprócz Polski i Niemiec) 19%.

 

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article