Dodawanie waluty do systemu

Modified on 01 Sep 2023

W sytuacji, gdy podczas wprowadzania zlecenia od klienta na liście nie ma dostępnej oczekiwanej waluty, w pierwszej kolejności należy dodać ją do systemu. Aby wprowadzić dodatkową walutę do systemu, należy postępować według poniższego schematu:

  • Wybrać z menu Konfiguracja >> Oddziały, a następnie edytować oddział.W polu Dostępne waluty należy zaznaczyć walutę, która ma pojawić się w systemie. Aby dodać kilka walut jednocześnie, należy zaznaczyć wybrane waluty, trzymając na klawiaturze klawisz CTRL. Następnie zatwierdzić wybór, klikając OK.   • Po wykonaniu powyższych czynności wybrane waluty zostaną dodane do systemu (globalnie, praktycznie we wszystkich miejscach z możliwością wyboru waluty).          

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article