Panel klienta

Modified on 01 Sep 2023

Panel klienta w fireTMS to narzędzie, które umożliwia klientom m.in. monitorowanie zleconych przez nich ładunków, co prowadzi do usprawnienia procesów logistycznych, jak również pozytywnie wpływa na utrzymanie dobrych relacji.


Panel klienta pozwala na nadanie dostępu wybranym klientom do: 

  • listy przekazanych przez nich ładunków 

  • wprowadzenia nowych ładunków 

  • sprawdzenia statusu realizacji bieżących ładunków (pozycja pojazdu na mapie, status załadunków i rozładunków) 

  • pobierania dokumentów związanych z ładunkiem (CMR, faktura - jeżeli została wystawiona)    Uwaga! Pozycja pojazdu wyświetlana jest od czasu trwania pierwszego załadunku do ostatniego rozładunku w zleceniu.


Nadanie dostępu do Panelu klienta w fireTMS

W celu nadania dostępu do Panelu klienta należy wykonać następujące kroki:

1. Przejść do zakładki Kartotek >> Klienci, a następnie w widoku edycji do zakładki Panel klienta i wybrać opcję Dodaj w lewym górnym rogu. 2. Następnie utworzyć nowego użytkownika, uzupełniając wszystkie obowiązkowe informacje i zatwierdzić przyciskiem Ok


 


Uwaga! Można przypisać użytkownikowi Panelu klienta więcej niż jedno uprawnienie. W tym celu należy zaznaczyć wybrane uprawnienia, trzymając na klawiaturze klawisz CTRL. 


3. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych system wyświetli Instrukcję logowania do Panelu klienta. 


4. Instrukcję należy skopiować i przesłać do klienta. Klient w Panelu klienta zobaczy tylko i wyłącznie przypisane do niego ładunki. Będą to ładunki wprowadzone zarówno przez klienta za pomocą panelu, jak i wprowadzone do systemu przez użytkowników fireTMS (pracowników firmy).

5. W każdej chwili można dodać kolejnych użytkowników Panelu klienta, usunąć obecnych lub zmienić ich uprawnienia. 

Logowanie użytkownika Panelu klienta 


Użytkownik Panelu klienta musi zalogować się do portalu, korzystając z otrzymanych danych logowania. Po zalogowaniu będzie miał dostęp do listy zleconych przez niego ładunków. 

Uwaga! Panel klienta umożliwia podgląd danych wprowadzonego ładunku. Umożliwia również edycję danych wprowadzonego ładunku, ale tylko ze statusem Nowy. 


 


1. Dodawanie nowego ładunku (zlecenia od klienta) przez użytkownika Panelu klienta.

  • Aby dodać nowy ładunek, użytkownik Panelu klienta musi wybrać opcję Nowe zlecenie.  • Zostanie wtedy przekierowany do widoku tworzenia nowego ładunku i jego zapisania.


 


Wprowadzony z poziomu Panelu klienta ładunek będzie widoczny na liście wszystkich ładunków (w Panelu klienta), jak również w systemie fireTMS na liście Ładunki >> Ładunki do dyspozycji. 
2. Anulowanie ładunku przez użytkownika Panelu klienta.


W celu anulacji wprowadzonego ładunku użytkownik Panelu klienta musi wybrać odpowiedni ładunek i następnie kliknąć Anuluj zlecenie.Uwaga! Użytkownik Panelu klienta może anulować wyłącznie ładunki ze statusem Nowy.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article