Portal przewoźnika

Modified on 10 Aug 2023

Uruchomienie Portalu przewoźnika w fireTMS


Funkcjonalność należy uruchomić w 
Konfiguracja >> Konfiguracja systemu >> zakładka Obsługa zleceń >> pole Portal przewoźnika. Podczas jej uruchamiania można zaznaczyć preferowane ustawienia:

  • Portal przewoźnika włączony - globalna opcja uruchamiająca funkcjonalność

  • Adres do portalu na wydruku zlecenia - po wysłaniu e-maila ze zleceniem do przewoźnika będzie miał on możliwość przejścia do portalu za pośrednictwem linku znajdującego się w załączonym zleceniu

  • Wysyłać powiadomienie po wgraniu dokumentów - na podany adres e-mail użytkownika systemu zostanie wysłane powiadomienie o wgraniu przez przewoźnika dokumentów za pośrednictwem portalu

  • Wymagaj skanu faktury - przewoźnik będzie musiał załączyć dodatkowo skan faktury za pośrednictwem portalu Uwaga! Wybranym przewoźnikom można wyłączyć możliwość korzystania z Portalu przewoźnika. W tym celu należy przejść do kartoteki (Kartoteki >> Przewoźnicy)  wybranego przewoźnika i tam w sekcji Dane przewoźnika odznaczyć checkbox: Korzystaj z portalu przewoźnika.


Załączanie dokumentów przez przewoźnika za pomocą portalu przewoźnika


Po otrzymaniu zlecenia e-mailem przewoźnik będzie mógł przejść do Portalu przewoźnika i wybrać pod numerem zlecenia opcję / link Kliknij tutaj, aby dołączyć dokumenty do zlecenia. Tam będzie miał możliwość:

  • dodania skanu faktury do otrzymanego zlecenia 

  • dodania skanu CMR do ładunku 

  • uzupełnienia danych faktury


  


Uwaga! Uzupełnienie danych faktury i dodanie obowiązkowych dokumentów przewoźnik musi potwierdzić opcją Zatwierdź. System wyświetli wtedy w portalu informację Pliki do tego zlecenia zostały już dodane. 

  Powiadomienie e-mail dla użytkownika fireTMS o dodaniu dokumentów przez Portal przewoźnika

Po wgraniu przez przewoźnika wymaganych dokumentów za pośrednictwem Portalu przewoźnika, na podany w konfiguracji adres e-mail system wyśle wiadomość z potwierdzeniem ich dodania.


Wszystkie załączone przez przewoźnika dokumenty pojawią się w systemie fireTMS i będą widoczne:

  • na liście Zleceń w realizacji / Wszystkich zleceń w kolumnie Dokumenty

  • wewnątrz wybranego zlecenia, w sekcji Dane dodatkowe i zakładce Dokumenty 

  • w fakturze zakupowej, w sekcji Dane dodatkowe i zakładce Dokumenty  


Rejestrowanie faktury zakupowej w fireTMS


Po zmianie statusu zlecenia spedycyjnego w fireTMS na zakończone, Księgowość >> Zakupy >> Faktury w przygotowaniu system automatycznie wygeneruje szkic dokumentu zakupu (w przygotowaniu). Większość danych zostanie w nim uzupełniona danymi podanymi przez przewoźnika za pośrednictwem Portalu przewoźnika. Należy zweryfikować te dane i potwierdzić rejestrację faktury zakupy.

 

 


 

Uwaga! Jeśli faktura zakupu została już zarejestrowana / zarejestrowana i zatwierdzona w systemie, a dopiero później przewoźnik doda za pomocą Portalu przewoźnika skan faktury i uzupełni jej dane, skan ten zostanie dodany do do zakładki Dane dodatkowe >> Dokumenty >> Ze zleceń. Natomiast dane faktury w fireTMS nie zostaną zmienione. 

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article