Pierwsze logowanie

Modified on 01 Sep 2023

W celu zalogowania się do programu należy wpisać następujący adres w przeglądarce: app.firetms.com, bądź też wejść na stronę www.firetms.com i wybrać opcję Zaloguj.

Uwaga! Preferowaną i zalecaną przeglądarką internetową jest Google Chrome. Do platformy można logować się również poprzez następujące przeglądarki internetowe: Firefox, Safari.


  • Na stronie logowania należy podać kolejno adres e-mail, na który zostało zarejestrowane konto oraz hasło.  

Uwaga! System podczas logowania weryfikuje wielkość znaków zarówno w adresie e-mail jak i haśle, dlatego ważne jest ich poprawne wprowadzenie.

  • W sytuacji utraty / zapomnienia hasła można skorzystać z opcji Nie pamiętasz hasła? i nadać nowe. W tym miejscu można również wybrać wersję językową platformy (prawy górny róg) - preferowany język należy wybrać przed zalogowaniem.

  • Po zalogowaniu zostanie wyświetlona strona startowa fireTMS. W prawym górnym rogu znajduje się m.in. informacja dotycząca planu oraz możliwość przełączenia się pomiędzy poszczególnymi widokami (przewoźnik, spedytor). 
Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article