Podstawowe role użytkowników

Modified on 01 Sep 2023

W fireTMS można przypisać użytkownikom odpowiednie role w zależności od pełnionych przez nich funkcji. 

Każda z ról zawiera inne uprawnienia. Poniżej przykładowe różnice pomiędzy poszczególnymi rolami:


  • Obsługa płatności - pozwala na kontrolowanie wszystkich płatności firmy, również tych przeterminowanych.

  • Obsługa eksportu do plików Excel - osoba z tą rolę może dokonywać eksportu do Excela.

  • Spedytor - jest to konto pracownika odpowiadającego za dysponowanie zleceniami przyjętymi.

  • Kierownik spedycji - jest to konto pracownika nadzorującego prace spedytorów. Główna różnica pomiędzy kontem Spedytora, a Kierownika spedycji polega na możliwości oznaczenia terminu płatności podczas dodawania nowego kontrahenta, możliwości ustawienia limitu kredytu kupieckiego oraz wpisania stawek za kilometr. 

  • Księgowy - pracownik z tego rodzaju kontem będzie odpowiedzialny m.in. za poprawne wystawianie i rejestrowanie faktur. Będzie miał dostęp również do raportu księgowego. 

  • Kierownik księgowości - jest to konto różniące się od konta Księgowego możliwością anulowania oraz wystawiania ponownie faktur. Tak samo jak księgowy, również ma dostęp do raportu księgowego. 

  • Zarząd - jest to konto posiadające uprawnienia Kierownika spedycji oraz Kierownika księgowości ponad to ma wgląd do pełnego menu Raporty.

  • Administrator - jest to konto do zarządzania ustawieniami całej firmy w fireTMS. Z tego konta można m.in. dodać nowych pracowników oraz oddziały.

Uwaga! Użytkownikowi można przypisać więcej niż jedną rolę. W tym celu należy zaznaczyć wybrane role, trzymając na klawiaturze klawisz CTRL. 

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article