Dodanie nowego oddziału

Modified on 01 Sep 2023

W celu dodania nowego oddziału firmy należy postępować według poniższej instrukcji: 

1. Należy przejść do menu Konfiguracja >> Oddziały i po prawej stronie wybrać opcję Dodaj.


                                           

2. Następnie w zakładce Dane podstawowe należy uzupełnić informacje dotyczące nowo dodawanego oddziału, takie jak:


  • Symbol oddziału - jest to kod / skrót oddziału, który będzie wykorzystywany w przypadku numeracji zawierających kod oddziału (np. numeracja faktur). 
  • Oddział fakturujący - tutaj można pozostawić pole puste lub wskazać inny oddział do fakturowania niż obecny (jeżeli jest taka potrzeba). 
  • Waluta macierzysta - w tej walucie będą domyślnie generowane szkice dokumentów księgowych. Jej ustawienie może wpływać również na wyświetlanie prowizji na liście zleceń (w zależności od wybranego ustawienia w Konfiguracja >> Konfiguracja systemu >> zakładka Obsługa zleceń >> pole Wyliczaj prowizję w).
  • Dostępne waluty - wskazane waluty będą dostępne do wyboru w systemie dla wybranego oddziału. Aby wybrać kilka walut jednocześnie, należy zaznaczyć poszczególne waluty, trzymając na klawiaturze klawisz CTRL. 

3. W kolejnych zakładkach można zdefiniować globalne uwagi do faktur, not, zleceń czy potwierdzenia przyjęcia zlecenia, które automatycznie będą dodawane przez system do wydruku ww. dokumentów.  

Uwaga: System nie tłumaczy automatycznie dodanych uwag na inne wersje językowe. Należy dodać manualnie takie uwagi dla pozostałych wersji językowych wydruku (jeżeli jest taka potrzeba). Dla jednej wersji językowej należy dodać tylko jeden wpis z uwagami. 

4. Aby dodać globalne uwagi, należy wybrać odpowiednią zakładkę i kliknąć opcję 

Dodaj. Następnie należy wybrać preferowaną wersję językową i wprowadzić treść uwag.  




Fdsfds

5. Po wpisaniu i zatwierdzeniu dodatkowych uwag będą one wyszczególnione na samym dole wydruku dokumentu. Poniżej przykład wydruku faktury z takimi uwagami:



Uwaga! Po dodaniu nowego oddziału do systemu należy przejść do listy z użytkownikami i przypisać wybranych użytkowników do tego oddziału, ustawiając im preferowaną widoczność danych.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article